Presse

Sara har blant annet gjestet God Morgen Norge, Ekko i NRK P2, KK og Kamille, og hatt dobbeltside i Aftenposten om morgenrutiner og gode vaner. Hun har også vært gjest i en rekke podcaster og lokalaviser.

I tillegg til jevnlig besøk i presse, har Sara også vært spaltist i Kamille.

Aftenposten og regionalaviser som Bergens Tidene

Om morgenrutiner og stress

God Morgen Norge

Om boken God Morgen, verdien av morgenrutiner og hvilke enkle grep vi alle kan ta for å få en bedre dag.
Se innslag her!

EKKO i NRK P2
Om verdien av vaner.

KK (både magasin og nett)

Om stress og morgenrutiner